Industrie

Marine

 • inkapselen van metalen en betonnen leidingen
 • industriële daken
 • dakdoorvoeren en goten
 • technische daken (dichting rond koel en ventilatie-units)
 • funderingen
 • opslagtanks
 • waterzuiveringsstations
 • bruggen en tunnels
 • scheepsrompen en vrachtruimen
 • baggerinstallaties
 • offshore stations
 • kraanplatforms
 • ballasttanks
 • aanmeerkades
 • haven magazijnen

Woning- en Utiliteitsbouw

Landbouw

 • dakbedekking voor renovatie- en nieuwbouw
 • terrassen, patio’s en balkons
 • dakreparaties van goten, schoorstenen, naden, dakranden en dakdoorvoeren
 • funderingen en kelders
 • inloopdouches en wasplaatsen
 • bassins
 • betonnen reservoirs
 • stallen
 • mestopslag
 • vijvers
 • fonteinen